Onze woningen, activiteiten en specifieke projecten

dtyyrszyu

Wij hebben ongeveer 250 woongelegenheden in beheer : huizen, appartementen , duplexen en studio’s.

Daarmee huisvesten wij meer dan 550 mensen.

Sinds 2013 worden ieder jaar gemiddeld 25 nieuwe woningen aan ons aanbod toegevoegd.

Het SVK Wijken beheert en voert werken uit voor de rekening van eigenaars en huurders voor een bedrag hoger dan € 120.000 per jaar.

Onze woningen zijn verspreid over heel het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Het SVK Wijken promoot en neemt deel aan bijzondere projecten: intergenerationeel samenwonen, solidair wonen, leven in woongroepen, tijdelijke huisvesting wegens renovatiewerken, huisvesting voor vluchtelingen en asielzoekers, huisvesting voor psychiatrische patiënten, ……

2015 rapport annuel

Jaarverslag 2014  

 Jaarverslag 2013

DE JAARCIJFERS VAN HET SVK WIJKEN

Leave a Reply