Onze partners

Home  >>  Onze partners

Het SVK Wijken werd opgericht door de huurdersbonden en door hun federatie BFUV (Brusselse Federatie van de Unie voor Huisvesting) FEDSVK.be

FEDSVK : Federatie van de Sociale Verhuurkantoren, onze beroepsvereniging. BFUH (febul.be)

Brusselse Federatie Huurdersverenigingen. Haar taak bestaat in het realiseren van het recht op wonen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.be.brussels

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest definieert het wettelijke kader waarbinnen onze activiteiten zich ontplooien, onze subsidies en onze erkenning.Vorst.irisnet.be
Met deze gemeente hebben wij een bijzonder partnerschap.

De huurdersbonden ijveren voor een verbetering van de woonsituatie van hun leden en voor een politiek die éénieder toelaat op een menswaardige manier te wonen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het verhuurkantoor Wijken heeft sinds haar ontstaan haar partnerschappen uitgebreid naar :

Leave a Reply