Het team en de RAAD VAN BESTUUR

Home  >>  Het team en de RAAD VAN BESTUUR

Ons team bestaat uit twaalf mensen. Vier arbeiders, een werfleider, een ploegbaas, een technisch verantwoordelijke, twee hulpboekhouders, een administratief bediende en een directrice.

De algemene vergadering van de VZW is samengesteld uit het geheel van huurdersbonden en personen met interesse voor de sector. Ieder natuurlijk persoon of rechtspersoon kan lid worden van onze algemene vergadering. We verwachten van de kandidaat dat hij interesse heeft in de sector en zich terugvindt in onze doelstellingen.

Voorzitter : Thomas Dawance

Leden :

• Karima Bouhjar

• Karine Seront

• Dietrich Domhoff

• Tahar Zitout

Leave a Reply