WAT IS EEN SOCIAAL VERHUURKANTOOR ?

Home  >>  WAT IS EEN SOCIAAL VERHUURKANTOOR ?

dfhhrszredfghdztshn

Sociaal verhuurkantoren (SVK) zijn verenigingen die kwaliteitsvolle woningen toegankelijker maken voor personen met een beperkt inkomen. Ze hebben tot doel een deel van de privé- huurmarkt te socialiseren. De SVK’ sluiten een overeenkomst af met de eigenaar (particulier of overheid) en verhuren de woningen verder tegen een betaalbare prijs aan de meest kwetsbaren De huurprijs die betaald wordt aan de eigenaar wordt berekend in functie van het aantal kamers. Er is evenwel een maximumbedrag voorzien. De huurprijs voor de huurders is betaalbaar dankzij overheidssteun. Het sociaal verhuurkantoor is de schakel tussen de eigenaar en de huurder.
Sommige sociale verhuurkantoren ondersteunen eigenaars bij de renovatiewerken. Dit is het geval voor het Sociaal Verhuurkantoor Wijken.
De Brusselse Sociale Verhuurkantoren zijn verenigd in een federatie: de FEDSVK

De sociale verhuurkantoren zijn erkend en gesubsidieerd door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Ze kunnen ook financiële steun krijgen uit: gemeentelijke subsidies, giften, honoraria voor geleverde prestaties, projectsubsidies, …..
Binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest beheren de sociale verhuurkantoren ongeveer 6.800 woongelegenheden (2020) en dit aantal stijgt jaar op jaar.

Leave a Reply